Lista projektów niedopuszczonych do głosowania

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania według kolejności alfabetycznej z podaniem uzasadnienia (data publikacji 22.04.2022 r.).