Lista projektów dopuszczonych do głosowania

Lista projektów dopuszczonych do głosowania według kolejności alfabetycznej wraz z ich opisem i oszacowanym kosztem realizacji (data publikacji 22.04.2022 r.).